Цимбал Сергій Володимирович

Навчально-методична робота

 Дисципліни:

   1 Інформатика

- Опорний конспект лекцій з Інформатики (переглянути за наявності пароля)

- Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Інформатика” для студентів бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 37 с. (переглянути за наявності пароля)

- Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформатика” для студентів бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 52 с.  (переглянути за наявності пароля)

- Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни “Інформатика” для студентів бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 31 с.  (переглянути)

- Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Інформатика” для студентів бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 51 с.  (переглянути за наявності пароля)

 

Робочі плани на 1 триместр 2016-2017 навчального року:

Денна форма навчання;

Заочна форма навчання.


Робочі плани на 2 триместр 2016-2017 навчального року:

Денна форма навчання;

Заочна форма навчання.

 

Питання до заліку (І триместр)

Питання до заліку (ІІ триместр)

 

  2 Основи підприємництва

- Опорний конспект лекцій з ОП (переглянути за наявності пароля)

 - Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни “Основи підприємництва” для студентів бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 19 с.  (переглянути за наявності пароля)

 - Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни “Основи підприємництва” для студентів бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 61 с. (переглянути за наявності пароля)  

 

Робочі плани на 2016-2017 навчальний рік:

 Денна форма навчання;

Заочна форма навчання.

 

Питання до колоквіуму №1

Питання до колоквіуму №2

Питання до іспиту 

 

  3 Фірмове обслуговування автомобілів

- Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фірмове обслуговування автомобілів» для студентів бакалаврату напрямку підготовки 6.070106 – «Автомобільний транспорт» / Уклад. В. Л. Крещенецький, Є. В. Смирнов, В. О. Огневий – Вінниця : ВНТУ, 2013. –24 с.   (переглянути за наявності пароля)

 

  4 Організація і управління автосервісом

- Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Організація і управління автосервісом” для студентів бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання / Частина 1.  (переглянути за наявності пароля)

- Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Організація і управління автосервісом” для студентів бакалаврського напряму 6.070106 – «Автомобільний транспорт» денної та заочної форми навчання / Частина 2.   (переглянути за наявності пароля)